Het Algemeen Dagblad (AD) presenteert ieder jaar de Nationale Haringtest, dit jaar de 33ste editie. Keurmeesters zijn ruim twee weken op pad geweest door heel Nederland om steekproefsgewijs de kwaliteit van de Hollandse Nieuwe te beoordelen.

In samenwerking met Paul Hovius, de samensteller van de AD Nationale Haringtest, heb ik de vormgeving van de lijst der lijsten verzorgd.

Ondanks de hoge informatiedichtheid zijn het overzichtelijke tabellen geworden om naar te kijken.

De volledige Haringtest is te lezen in de speciale bijlage van het Algemeen Dagblad van zaterdag 19 juli.
Of bekijk de kleine versie in PDF vorm: Haringtest 2014