Vormgeving van publicatie “Economie en Arbeidsmarkt 2012-2013 Flevoland” in opdracht van Bureau BUITEN. Een handzame publicatie met informatie over de stand van de economie in Flevoland.

Voor de publicatie heb ik de opmaak van alle teksten, tabellen en grafieken en de fotografie verzorgd. Tevens heb ik een aantal infographics ontwikkeld.

Nieuw dit jaar is de uitgebreide versie van de fysieke publicatie met tabellen voor extra informatie. Deze sluit aan bij de verschuiving naar een op internet georiënteerde samenleving: via de website van Provincie Flevoland vind je het digitale bladerboek. In deze interactieve publicatie heb ik links naar externe inhoud geplaatst en zorg gedragen voor eenvoudige navigatie door de publicatie.